Международен образователен център “LeonardoDaVinci” е специализирана организация за чуждоезиково, професионално и компютърно обучение. Нашата цел е Вие да придобиете отлични езикова и професионална компетентност в различни сфери, затова мисията ни е да даваме качествени и дълготрайни познания на нашите курсисти, съобразявайки се с техните нужди и обръщайки внимание на индивидуалните им потребности; същевременно развиваме тяхната мотивация, комуникативни и презентационни способности, лидерски качества и умения за екипна работа. Ето защо ние сме насочени към постигането на максимална ефективност, базирана на професионален подход, съвременни технологии и методики на преподаване с разнообразна форма и насоченост и високо качество на обучението. Това гарантира създаването на трайни езикови умения и конкурентоспособност.

            Политика на център „Леонардо Да Винчи” е влагането на максимално старание за оптимален резултат -  твърдо убедени сме, че когато даваме най-доброто от себе си, качеството, което получавате, си заслужава вложените време, енергия и средства.

            Ако сте решили да направите нещо за себе си, ние сме готови да Ви подадем ръка. Осъществете мечтите си и осезаемо почувствайте собствения си прогрес в избраното обучение! Постигнете най-смелите си академични или професионални цели, доверявайки се на професионализма ни и заповядайте при нас!