Мотивация на децата към успех.

on .

Мотивацията е основен начин за постигане на велики неща в живота. Плановете и мечтите фактически се оказват неосъществими без мотивация. Тя е, която подпомага целеустремеността. Мотивация е като клечка кибрит, която разпава огъня в нас, огън, който ни подтиква към изпълнението на целите ни.

Мотивацията е особено важна при децата. Ако бъдат добре мотивирани, те могат да се справят достатъчно добре, както в клас, така и във външната среда.

Способността да бъдеш добър слушател.

on .

Какво значи „да бъдеш добър слушател”? Това значи да слушаш внимателно събеседника си, да не мислиш за странични неща, да бъдеш изцяло „в момента” на говоренето. Слушайки, ние получаваме информация, тълкуваме я и отговаряме адекватно на казването. Но колко адекватно ще отговорим, зависи от това колко внимателно сме слушали. Затова ето няколко съвета, с които да се научим да бъдем добри слушатели:

Десет неща, които не бива да толерираме.

on .

Има твърде много неща, които толерираме. С една част от тях трябва просто да се справим (задръстването по път за работа, лошото време, данъците). Но има и такива, които толерираме, а не бива. Енергията ни непрекъснато бива „изпивана”, а ние сякаш сме свикнали с това. Дори като че ли сме развили някакъв тип резистентност към тях и дори не осъзнаваме отрицателния ефект, който имат върху нас.

Как да бъдеш лидер!

on .

Не винаги лидерите са родени такива. Голяма част от тях едва впоследствие придобиват необходимите качества и усъвършенстват вече придобитите, за да могат да бъдат успешни. Лидер не се става за ден. Истината е, че дори и онези, които по рождение притежават лидерски качества се нуждаят от време, за да водят хората в дългосрочна перспектива.