Цени това, което имаш!

on .

 

Ето една история:

 

Сляпо момче стояло пред една сграда с шапка в ръцете си и табелка с надпис: „Аз съм сляп. Помогнете!”. Но в шапката имало едва няколко монети. Когато покрай него минал един мъж, той извадил от джоба си няколко монети, пуснал ги в шапката, взел табелката, обърнал я с гръб към надписа и написал няколко думи. Накрая я поставил така, че всеки, който минава да може да види току що написаното.

 Не след дълго шапката започнала да се пълни, а следобедът мъжът, който обърнал табелката минал отново. Момчето го попитало: „Какво написахте тази сутрин, когато обърнахте табелката?”, а мъжът отговорил: „Само истината. Същото, каквото и ти, но по друг начин.” А върху табелката пишело: „Денят е прекрасен, а аз не мога да го видя”.

Същото ли казват първият и вторият надпис? – Да, че момчето е сляпо. Първият казва, че момчето е сляпо, а вторият, че хората са щастливи, че не са слепи.

Поуката каква е? – Че трябва да бъдем благодарни за това, което имаме, да мислим креативно, различно и позитивно; да подканваме хората към доброта и мъдрост, да живеем живота си, обичайки и, когато имаме сто причини да плачем, да покажем, че имаме поне хиляда, за да се усмихнем. Защото най-хубаво е да видим човек, който се усмихва. А още по-хубаво е да знаеш, че ти си причина за това.