Седем основателни причини да научим чужд език

on .

В дните, когато за пореден път се опитвате да научите спрежението на някой особено труден глагол на чужд език, със сигурност бихте могли да почувствате нуждата да преосмислите причините, които ви подтикват и поради които е добре да продължавате напред безотказно.

За да пътувате

 Ние смятаме, че едно пътешествие е откриване на различен живот, ценности, порядки, култура. В противен случай, бихте могли спокойно да стоите на канапето вкъщи, гледайки документални филми и опознавайки природата на съответната чужда страна.

За работа

 Да, английският е необходим за много позиции. Испанският също може да бъде от полза за някои работни позиции (той е третият най-говорим език в света: над 350 милиона души говорят испански), а също и френски, немски...
За обвързване
С мултикултурна имиграция и глобализацията, смесените бракове са все по-чести. И това е една добра причина да научите чужд език.

За трениране на мозъка

 Да, истината е, че трябва да тренираме невроните си, за да предотвратим твърде бързото „стареене” на мозъка. Ученето на чужд език е интелектуална дейност, при това е много по-полезна от видео-игрите, например. Според учени, хората владеещи един или повече чужди езици са много по-гървкави и проактивни, в сравнение с говорещите само майчиния си език, тъй като изучаването на чужд език развива едновременно вербалните способности, както и концептуалното и глобално мислене.

Заради красотата на чуждия език

Някои чужди езици са звучни и мелодични (френски, испански и т.н.), а други екзотични и с това – привлекателни (японски, арабски, мандарин и т.н.).

От любопитство

Любопитство, в смисъл на желание да се разберат и опознаят чужди култури. Това би могло да доведе до толерантност, отвореност към света и личностно обогатяване на индивида.

От лингвистична страст

Някои хора проявяват интерес именно към лингвистичните особености на чуждия език и тъкмо това е причината, поради която решават да го изучават.