Международен център „Леонардо Да Винчи” предлага преводи на обща и специализирана литература от/на над 40 чужди езика от четирите езикови групи.

Превеждаме литература в областите на:

  •     лични и корпоративни документи
  •     фирмена и лична кореспонденция
  •     икономика/ финанси/ маркетинг/ счетоводство
  •    екология
  •     медицина
  •     информатика и информационни технологии
  •     технически направления
  •     правна литература

Ние гарантираме абсолютна конфиденциалност и запазване на личната  Ви и фирмена информация, както и това, че крайният вариант на поверения на нас превод ще се доближава максимално до текста-първоизточник, без да представлява буквално заменяне на дума с дума от единия на друг чужд език. Концентрираните в специализирани сфери текстове (в областта на медицината и фармацията, инженерните и технически науки, икономика/финанси, юридически услуги), също подлежат на детайлно стилистично, граматическо и техническо оформление, тъй като преминават през опитни професионалисти – филолози, лингвисти, преводач-редактори, коректори – гаранция за качеството на извършваната услуга.

В случай, че по някаква причина изгубите направения от нас превод, ние сме в състояние да издадем дубликат, тъй като всяка поръчка се архивира за период от една година.

Ние ще съобразим заедно спецификата на търсения от Вас превод, насочвайки го към най-подходящия преводач в съответната област, ще калкулираме цената, ще конкретизираме приемливи срокове за изпълнение и ще се заемем с изготвянето му!