Графичен дизайнер

Обучението по професията „Графичен дизайнер” е достъпно за учащи и лица, навършили 16 години. Компетенциите и уменията, които следва да придобият обучаващите се след края на курса по професията „Графичен дизайнер” са в широки граници – чрез използването на специализиран софтуер да постигне цялостно оформление на електронни, печатни и други проекти, съчетавайки цвят, форми, теми и шрифт, изграждане на фирмено лого, визитки и т.н. за постигане на определено въздействие върху крайния потребител на съответния продукт – книга, брошура, каталог, уебсайт и т.н. и участвайки в разработката на цялостната концепция и крайна реализация на комбинациите между текстове и изображения.  Всичко това се случва при прилагането на различни практики и техники за създаване и обработване на изображения.

За повече информация, вж. http://www.navet.government.bg