Оператор на компютър

 Успешно завършилите обучение по професията „Оператор на компютър” могат да заемат длъжности, съответстващи на широк спектър от професии – машинописци, помощен персонал, обработващ статистическа, счетоводна или друга текстова информация, персонал за работа с клиенти.

Придобилият първа степен от професионална квалификация по професията „Оператор на компютър” може да продължи обучението си в други професии от втора или трета степен на професионалната квалификация, а именно: Офис-мениджър, офис-секретар, Сътрудник в малък и среден бизнес и т.н.