Мисията нa Центъра за професионално обучение е предоставяне на високоефективно и качествено първоначално и продължаващо обучение за преквалификация, повишаване на съществуващата квалификация и мотивация на обучаващите се, развиване на ключови умения и компетентности у тях по част от избраната професия. Целта е нашите курсисти да бъдат максимално конкурентоспособни и адаптивни на пазара на труда и да постигнат оптимално ниво на личностна и професионална реализация.

По тази причина ние разчитаме на утвърдени учебни програми, висококвалифицирани и надеждни преподаватели, заети в системата на средното и висше образование в България, комфортна и пригодена за целите на съответното обучение материална база.