Презентационен курс с PowerPoint

Целта на обучението е да се научим да планираме и провеждаме успешни презентации, правилата за структуриране на съдържанието, да научим правилата за работа с визуализиращи средства. Основен акцент в обучението са: режими на работа, създаване на нов слайд, обработка на текст, вмъкване на графични изображения, избор на дизайн, цветова схема, задаване на схеми при смяна на слайдове, задаване на време при смяна на слайдове, създаване на хипервръзки, вмъкване на звукови схеми и т.н.

            Обучението се състои от теоретична и практическа част, в която участниците трябва сами да презентират избрана от тях тема.

            Представят се основните принципи на междуличностна комуникация, развиват се умения за работа с различни типове аудиторияи за справяне със сценична треска.

Практически курс по Adobe Flash

Adobe Flash е едно от най-мощните средства за създаване на интерактивни обекти за уеб страници, презентации, електронни картички и реклами. Предоставя необятни възможности за обработка на анимация и графика. Създадените от Flash клипове могат да се използват в интернет страници. Предлаганото обучение има за цел придобиването на знания и умения в използването на програмата за създаване на графични анимации и ефекти в уеб страници.