Adobe Photoshop

 курс Photoshop

ADOBE PHOTOSHOP е една от първите, а досега и най-успешни програми за обработка на растерни графики. Обучението включва създаване и редактиране на дигитални (цифрови) изображения чрез използване на различни работни палитри и команди. Забравите лошите снимки! Отстраняването на дефекти, драскотини, многократната и най-разбообразна обработка на растерите правят създаването на напълно нови композиции възможно, крайният резултат от които е абсолютно реалистично изображение.

Курс по машинопис

курс по машинопис

Курсът по машинопис обхваща техниката на десетопръстната система на кирилица и латиница. Занятията са групови и индивидуални, под ръководството на преподавател със специално разработена програма за обучение на лекционен принцип. Издава се сертификат след успешно издържан изпитен тест.

Курс по ACCESS

Чрез тази програма ще се научите да изграждате функционалната база данни според вашите нужди и потребности. ACCESS предлага голямо богатство от възможности, които позволяват да се справим със задачи, свързани със създаване, използване и администриране на бази данни.

ACCESS е програма, която намира приложение във всички сфери. От нейните възможности могат да се възползват широк кръг от потребители. В една фирма има нужда от база данни, която следи продажбите, доставките, разходите, заплатите и др. Купищата хартиени документи стават излишни с ACCESS!