3D Studio Max

3D StudioMax е софтуер за 3D компютърна графика. Тази програма се ползва за 3D моделиране, анимиране и рендъринг. 3D StudioMax е една от най-мощните и същевременно най-предпочитаните за използване в бизнеса за създаване на 3D филмови ефекти, генериране на реалистични персонажи за най-продаваните игри, представяне на богати и комплексни проектни визуализации.