Курс по машинопис

Курсът по машинопис обхваща техниката на десетопръстната система на кирилица и латиница. Занятията са групови и индивидуални, под ръководството на преподавател със специално разработена програма за обучение на лекционен принцип. Издава се сертификат след успешно издържан изпитен тест.