Практически курс по Графичен дизайн

Графичният дизайн е процес, в който на визуалната информация се придава форма и структура. Това често става ярез подредбата на типография и картини и приема всякакъв формат – от фотография до 3D дизайн.

Главната практическа цел на курса е овладяване на основни умения по печатен рекламен дизайн на книга, но също така и проследяване на целия технологичен цикъл – огледален печат на паус, филмиране на файлове, прехвърляне на файлове в плаки, едноцветен и пълноцветен печат. Задачата на курса е да се усвоят основните компоненти на електронната графична композиция.

Разглежданите теми в обучението са: въведение в графичния дизайн, особености на графичната композиция, композиция според броя на графичните обекти (елементи, които участват в нея. Средства за акцентиране при разпределението и показването на обектите в композицията. Създаване на библиотеки с елементите на композицията (плеъри, канали). Цветова композиция – методи за запас, смесване, градиентни решения. Методи и средства за уеднаквяване на осветяването. Работа с графични програми – Adobe Photoshop, Illustrator. Работа със слоеве, обработка на изображения., типография, видове шрифтове, калиграфия. Изготвяне на самостоятелен проект.