Практически курс по Adobe Flash

Adobe Flash е едно от най-мощните средства за създаване на интерактивни обекти за уеб страници, презентации, електронни картички и реклами. Предоставя необятни възможности за обработка на анимация и графика. Създадените от Flash клипове могат да се използват в интернет страници. Предлаганото обучение има за цел придобиването на знания и умения в използването на програмата за създаване на графични анимации и ефекти в уеб страници.