Немски език

Курсовете по немски език, които Международен център „Леонардо да Винчи” предлага, са ориентирани към плавното, но трайно и резултатно постигане на говорните и комуникативни цели, посочени в принципите на Общата европейска езикова рамка за нивата от A1 до C2. (вж.ОЕЕР)

Системата за изучаване на немски език, по която ние, в Международен образователен център „Леонардо да Винчи” работим, е широко разпространената и утвърдила се като ефективна „THEMEN AKTUELL” или SCHRITTE – да види каква е и дали ще се ползва, която е предпочитана учебна система от по-голямата част от немските висши училища при подготовката по немски език на чуждестранните студенти в Германия. При нея лексикалният и граматически апарат се усвоява в контекста на конкретни теми от ежедневието, които представляват практическата и теоретична рамка на съответния урок. По този начин курсистите за кратко време са в състояние да употребяват активно и самостоятелно непрекъснато генерираните нови знания по четирите компонента на чуждоезиковото обучение: слушане с разбиране, четене, писане и комуникация.

Френски език

Целите на обучението по френски език в Международен център “Leonardo Da Vinci” са насочени, от една страна към способността за безпроблемно устно и писмено изразяване на френски език, а от друга – към придобиването на познания за културата и традициите във френскоговорящите страни.

Чрез практически ориентираната методика на модерната учебна система „Campus” курсистът е насърчаван към придобиването на реални компетенции в областта на общуването, реагирането и взаимодействието в различни ситуации от реалния живот, така че в края на курса напредъкът да бъде осезаем и курсистът да се приближи крачка напред към постигането на собствените си мечти.

Научете езика на любовта и романтиката, потопете се в блясъка и изискаността на прочутите френски дворци и аромата на пенливи естествени вина и скъпи парфюми!

Parlez-vous français?

Руски език

Предлагаме качествено обучение по Руски език за начинаещи и напреднали от 1 до 3 ниво. Учебната система "НЕТ ПРОБЛЕМЫ" е с изключително ефективна и оптимално пригодена към лесното усвояване на Руския език. Тя допринася за отличните резултати на курсистите както по отношение на писмената, така и разговорната форма на езика. Същевременно граматичните структури се въвеждат в контекст, с въпроси, стимулиращи курсистите да достигат до правилата, с което овладяването на руски език става плавно и постепенно – обстоятелство, което гарантира качество и трайност на получените знания.

Източни езици

Бъди различен! Потопи се в екзотиката на Изтока!
Ние предлагаме квалифицирано и ефективно групово или индивидуално обучение по далечно-източни езицикорейски, китайски, японски. Включени са множество разнообразни упражнения за усвояване на комуникативните способи и специфичната за нас лексика и граматика на съответния чужд език.