Руски език

Предлагаме качествено обучение по Руски език за начинаещи и напреднали от 1 до 3 ниво. Учебната система "НЕТ ПРОБЛЕМЫ" е с изключително ефективна и оптимално пригодена към лесното усвояване на Руския език. Тя допринася за отличните резултати на курсистите както по отношение на писмената, така и разговорната форма на езика. Същевременно граматичните структури се въвеждат в контекст, с въпроси, стимулиращи курсистите да достигат до правилата, с което овладяването на руски език става плавно и постепенно – обстоятелство, което гарантира качество и трайност на получените знания.