Гръцки език

Обучението по Гръцки език е в четири нива и се провежда по оригиналната гръцка система “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΡΑ”, с хорариум от 80 учебни часа. Курсовете са с изключително изразена практическа насоченост. Малките групи от обучаващи се (4-5 души) дават възможност за усвояване на четирите умения – четене, слушане, говорене и писане, необходими за ежедневната комуникация. Лекторите са висококвалифицирани и лично мотивирани филолози с отлични методически и комуникативни способности, с което гарантираме успешното и безпроблемно усвояване на учебния материал, а в края на обучението при нас, след полагане на успешен изпит, издаваме легитимен сертификат според изискванията на Министерство на образованието и науката.