Български език за чужденци

От начинаещи (А1) до експертно напреднали (C2), за всички възрастови групи, ние предлагаме адекватно, съвременно, бързо и максимално ефективно индивидуално или групово обучение по български език за чужденци, водено от специалисти-филолози, владеещи перфектно съответния чужд език и с достатъчно практически опит в преподаването на български.

Разработената от нашите методисти програма на обучение включва различни компоненти, които са с силна комуникативна насоченост, сред които:

  • часове по граматика и говорене
  • часове по лексика и превод
  • интерактивни схеми за учене на принципа на директния подход
  • аудио- и видеоматериали

Те дават възможност за придобиване и надграждане на нови познания и затвърждаване на вече придобитите езикови умения.

Гаранция за високото качество на обучението по български език за чужденци са множеството доволни и понастоящем успешни в професионален план чуждестранни студенти от различни висши училища на територията на град Пловдив (сред които има студенти, както от съседните балкански страни Сърбия, Гърция, Турция, така и от Западна Европа и дори студенти, идващи от Китай, Либия, Иран и т.н), както и мениджърите и други ръководни служители на редица чуждестранни фирми с филиали в област Пловдив!

Говорите ли български? Научете се при нас, в Леонардо Да Винчи, кандидат-струденти! (на гръцки, турски, румънски)