Индивидуално обучение

Индивидуалното обучение е максимално удобен и високоефективен вариант за провеждане на езиково, професионално или компютърно обучение, който е напълно съобразен с Вашето свободно време. Индивидуалната схема, която е адаптирана към графика и изискванията Ви и съдържанието на часовете могат да се планират предварително, както и да варират в рамките на различните седмици и дни, в случай на ангажираност от Ваша страна. С обучението, съобразено с темпото Ви на учене, персоналния Ви стил и потребности, Вие се нуждаете от около 50% по-кратки срокове за усвояване на учебното съдържание, в сравнение с груповото обучение.

При индивидуалното обучение, което предлагаме, Вие казвате кога, колко, какво и къде да учите!