Корпоративно обучение

Международен център „Леонардо да Винчи” организира и провежда езиково, компютърно и професионално обучение за корпоративни клиенти. Според натовареността на графика на служителите и специфичните изисквания на обучаващите се и на фирменото ръководство, ние сме в състояние да предложим гъвкави и удобни графици за провеждане на различните видове обучение на корпоративните ни клиенти, корпоративни обучения, свързани с професионалната ви сфера с възможност за обучение на място във вашия офис.

Корпоративното обучение е ориентирано към създаването и развиването на трайни умения, както що се отнася до общоезиковото, така и до специализраното чуждоезиково обучение (бизнес-, медицински, юридически английски, немски, френски и т.н.), към повишаването на професионалната квалификация и придобиването на ключови компетентности на всеки обучаващ се.

Предлагаме, както групови, така и индивидуални обучения по нестандартни езици (китайски, арабски, фински, японски и т.н.), обучения по мениджмънт, бизнес-кореспонденция, етикет (с оглед на културните особености в някои чужди страни е твърде специфичен)

Фирменото обучение е целенасочено, модулно и интерактивно, акцент се поставя върху комуникативния подход и специфичната за съответния стопански сектор терминология.

Избирайки нас, ние се ангажираме да направим най-подходящата оферта според финансовите възможности и потребностите на фирмата-клиент, да определим езиковите познания на бъдещите ни курсисти, както и да организираме и обезпечим по оптимален начин технически и кадрово стартиращия курс.