Немски език

Курсовете по немски език, които Международен център „Леонардо да Винчи” предлага, са ориентирани към плавното, но трайно и резултатно постигане на говорните и комуникативни цели, посочени в принципите на Общата европейска езикова рамка за нивата от A1 до C2. (вж.ОЕЕР)

Системата за изучаване на немски език, по която ние, в Международен образователен център „Леонардо да Винчи” работим, е широко разпространената и утвърдила се като ефективна „THEMEN AKTUELL” или SCHRITTE – да види каква е и дали ще се ползва, която е предпочитана учебна система от по-голямата част от немските висши училища при подготовката по немски език на чуждестранните студенти в Германия. При нея лексикалният и граматически апарат се усвоява в контекста на конкретни теми от ежедневието, които представляват практическата и теоретична рамка на съответния урок. По този начин курсистите за кратко време са в състояние да употребяват активно и самостоятелно непрекъснато генерираните нови знания по четирите компонента на чуждоезиковото обучение: слушане с разбиране, четене, писане и комуникация.