Чуждоезикови школи за гимназисти

photodune-1734798-businesspeople-on-a-professional-training-s

Целта на чуждоезиковите школи за гимназисти (по стандартни езици: английски, немски, френски, испански, италиански, както и индивидуално обучение по редки езици като гръцки, турски, скандинавска група езици, арабски, китайски и много други) е учениците ефективно и трайно да усвоят граматика и лексика, слушане, говорене, четене и писане, така че в края на обучението си при нас, да разполагат с богат речников запас и да бъдат в състояние да се явят на изпит за придобиване на престижен международен сертификат, който би ги направил конкурентоспособни на пазара на труда и би отворил пред тях възможности за прием в множество западноевропейски висши училища