Целогодишна английска езикова школа за деца

 bigstock-4774311 1

 В днешния глобален свят, владеенето на чужд език вече не е привилегия, а е превърнато в необходимост.

Затова стремежът е чуждоезиковото обучение да стартира от все по-ранна възраст. Ние, от “Leonardo Da Vinci” вярваме, че след като децата толкова бързо и ефективно са усвоили майчиния си език, те биха направили същото и със съответния чужд, в случай, че подготовката им започне от рано. Затова предлагаме целогодишни курсове по английски език за деца, успехът от които с достатъчно упоритост и търпение (от страна на деца, родители и преподаватели) е гарантиран!

Учебните системи, по които работим, са богати на лексика и граматични конструкции, като същевременно с това са балансирани и съобразени със спецификите на възрастова група. Те дават възможност за придобиване на задълбочени познания, както върху писмения и говорим английски език (чрез постепенното и едновременно развиване на уменията за слушане, говорене, писане и четене), така и върху културата в англоезичните страни. По този начин децата привикват да обичат и да използват свободно английски език и усвояват умения, необходими за успешното полагане на изпитите за придобиване на международен сертификат. Акцент в обучението на най-малките се поставя върху ролевите игри, слушането на автентична реч, организирането на тематични мероприятия, свързани с традициите в англоезичните държави и т.н. В часовете по английски език сме въвели интерактивни методи, които освен че увеличават интереса на децата към учебния процес, развиват техните комуникативни и презентационни умения и ги насърчават в работата със съвременните информационни технологии.