Английски език за възрастни

английски за възрастни

Обучението по английски език е базирано на основните принципи, заложени в Общата европейската езикова рамка за нивата от А1 до C2(вж.ОЕЕР)

Съвременните учебни системи за изучаване на английски език, с които работим, са насочени към последователното и трайно, но същевременно сравнително бързо усвояване на четирите осбюновни стълба на чуждоезиковото обучение – слушане, говорене, писане и четене, и са умело подбрани с оглед на професионалните и езикови специфики на обучаващите се курсисти. Акцентът върху съвременния говорим английски език е предпоставка за бързото преодоляване на езиковата бариера и развива уменията за безпроблемна комуникация.

Завършеният при нас курс по английски за възрастни практически гарантира успешното полагане на финален тест, при което издаваме официална атестация за владеене на съответното ниво и е необходимата база за подготовка и явяване на изпити за престижните международни сертификати - TOEFL iBT и/или сертификат на КеймбриджFCE, CAE, CPE .