Чуждоезикови школи за гимназисти

photodune-1734798-businesspeople-on-a-professional-training-s

Целта на чуждоезиковите школи за гимназисти (по стандартни езици: английски, немски, френски, испански, италиански, както и индивидуално обучение по редки езици като гръцки, турски, скандинавска група езици, арабски, китайски и много други) е учениците ефективно и трайно да усвоят граматика и лексика, слушане, говорене, четене и писане, така че в края на обучението си при нас, да разполагат с богат речников запас и да бъдат в състояние да се явят на изпит за придобиване на престижен международен сертификат, който би ги направил конкурентоспособни на пазара на труда и би отворил пред тях възможности за прием в множество западноевропейски висши училища

Английски език за възрастни

английски за възрастни

Обучението по английски език е базирано на основните принципи, заложени в Общата европейската езикова рамка за нивата от А1 до C2(вж.ОЕЕР)

Съвременните учебни системи за изучаване на английски език, с които работим, са насочени към последователното и трайно, но същевременно сравнително бързо усвояване на четирите осбюновни стълба на чуждоезиковото обучение – слушане, говорене, писане и четене, и са умело подбрани с оглед на професионалните и езикови специфики на обучаващите се курсисти. Акцентът върху съвременния говорим английски език е предпоставка за бързото преодоляване на езиковата бариера и развива уменията за безпроблемна комуникация.

Италиански език

Обучението по италиански език в Mеждународен образователен център „Leonardo Da Vinci” се извършва по вече утвърдилата и твърде успешна учебна система „Progetto Italiano”, при която, еднакво внимание се обръща, както на продуктивните (говорене и писане), така и на рецепторните умения (слушане и четене) умения.

Потопете се в гладиаторската атмосфера на Древен Рим, блясъка и лукса на миланските модни подиуми и превъзходната средиземноморска кухня, изучавайки италиански език в Леонардо Да Винчи!

Parli italiano?