• London
  • Belrin
  • Paris
  • Rome

Защо нас...

    Международен образователен център “LeonardoDaVinci” е специализирана организация за чуждоезиково, професионално и компютърно обучение. Нашата цел е Вие да придобиете отлични езикова и професионална компетентност в различни сфери, затова мисията ни е да даваме качествени и дълготрайни познания на нашите курсисти, съобразявайки се с техните нужди и обръщайки внимание на индивидуалните им потребности; същевременно развиваме тяхната мотивация, комуникативни и презентационни способности, лидерски качества и умения за екипна работа.

 Прочети повече